Algemene voorwaarden - Arnhems Handelshuis VOF

1. Informatie over ons

Deze website wordt beheerd door Arnhems Handels VOF (“wij”) en de goederen die u koopt zullen door ons worden geleverd. Wij zijn geregistreerd bij De Kamer van Koophandel Arnhem in Nederland onder het kvk-nummer: 80193315

Ons BTW-nummer is NL 859.7006.28B01

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@arnhemshandelshuis.nl, telefonisch op het nummer: 026 – 379 0826.

2. Persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

3. Bestellen

U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop “Bestelling met betalingsverplichting”. Door te klikken op “Bestelling met betalingsverplichting” is uw bestelling geplaatst.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via info@arnhemshandelshuis.nl

De contractuele taal is Nederlands.

Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

4. Prijzen en verzendkosten

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.

Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden weergeven in de webshop aan de hand van de locatie. Deze worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

5. Beschikbaarheid & levering

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Wij leveren in Nederland. Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina’s nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Bij bezorging zullen wij de identiteit van de koper laten controleren door de postbode. U kunt zich legitimeren doormiddel van een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een rijbewijs. Wanneer dit correct ontvangt u de bestelde goederen.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

6. Betalen

Betaling van goederen dient te geschieden via de beschikbare betaalmethoden: directe bankoverschrijving, contante betaling bij ontvangst, Paypal en Ideal.

7. Ruilen & Retouneren

Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

– voor een volledige terugbetaling zorgen
– voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
– naar uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen.

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

8. Eigendom

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van
14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na
de dag waarop u het artikel heeft artikel heeft ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet
u ons Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Arnhems Handelshuis VOF, Sonsbeeksingel 95 6821 AC Arnhem. U kunt u ons contacteren via e-mail of telefoonnummer via een ondubbelzinnige verklaring
(bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de
hoogte stellen van uw beslissing de
overeenkomst te herroepen. Om de
herroepingstermijn na te leven volstaat het
om uw mededeling betreffende uw
uitoefening van het herroepingsrecht te
verzenden voordat de herroepingstermijn is
verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u
alle betalingen die u tot op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met
uitzondering van eventuele extra kosten ten
gevolge van uw keuze voor een andere wijze
van levering dan de door ons geboden
goedkoopste standaard levering) onverwijld
en in ieder geval niet later dan 14 dagen
nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen,
van ons terug. Wij betalen u terug met
hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de
oorspronkelijke transactie heeft verricht,
tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke
terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij
de goederen hebben terug gekregen, of u
heeft aangetoond dat u de goederen heeft
teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder
geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te
herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan
ons terug te zenden of te overhandigen. U
bent op tijd als u de goederen terugstuurt
voordat de termijn van 14 dagen is
verstreken.
De directe kosten van de terugzending
komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de
waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen,
dat verder gaat dan nodig is om de aard, de
kenmerken en het werking van de goederen
vast te stellen. 

Algemeen

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is
een consumentenkoop die ziet op de levering van:
– volgens specificaties van de consument
vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn;
– producten die snel bederven of die een
beperkte houdbaarheid hebben;
– producten die niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en
waarvan de verzegeling na de levering is
verbroken;
– producten die na levering door hun aard
onherroepelijk zijn vermengd met andere
zaken;
– audio- en video-opnamen en
computerprogrammatuur waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
– kranten, tijdschriften of magazines, met
uitzondering van een overeenkomst voor de
geregelde levering van dergelijke publicaties
(een abonnement).”

Indien u artikelen wilt retourneren of wilt gebruik maken van het het herroepingsrecht, dan kunt u gebruik maken van het retour/herroepingsformulier.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@arnhemshandelshuis.nl of bel: 026-3790826.

Retounering

Indien u artikelen wilt retourneren of wilt gebruik maken van het het herroepingsrecht, dan kunt u gebruik maken van het retour/herroepingsformulier.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@arnhemshandelshuis.nl of bel: 026-3790826.